Термообробка деревини

При здійсненні експортно-імпортних операцій, відбувається фізичне переміщення вантажу між кордонами держав, разом з вантажем перетинають кордон і палети, піддони. Якщо це палети з деревини, то ця деревина може бути заражена різними шкідниками - личинками жуків, мікробами, цвіллю. Для захисту своєї території країни імпортери вимагають, щоб палети з деревини пройшли фітосанітарну обробку - знезараження деревини.

Тер­мо­об­роб­ка (теп­ло­ва об­роб­ка — код мар­ку­ван­ня: НТ) — це зне­за­ра­жен­ня нагріван­ням за до­сяг­нен­ня тем­пе­ра­ту­ри всією тов­щею де­ре­ви­ни не ниж­че 56°С (у т. ч. сер­це­ви­ни) про­тя­гом як мінімум 30 хв. Цей захід виз­на­но ефек­тив­ним для зни­щен­ня більшості видів шкідників де­ре­ви­ни, у то­му числі ка­ран­тин­них, у будь-якій фазі роз­вит­ку. 

У ви­роб­ників де­рев’яної та­ри є до­сить по­пу­ляр­ним видом об­роб­ки. За його за­сто­су­ван­ня сушіння де­ре­ви­ни відбу­вається у ка­ме­рах із штуч­но ство­ре­ни­ми ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми (по­над 60°С) про­тя­гом 3-6 год для до­сяг­нен­ня за­да­но­го відсот­ка во­ло­гості де­ре­ви­ни (за­зви­чай не ви­ще 20%). За та­ко­го ви­су­шу­ван­ня ги­не більшість видів шкідників де­ре­ви­ни. Даний процес обробки повністю автоматизований і суміщений з процесом підготовки пиломатеріалу до подальшого виробництва. У деревину вставляють спеціальні датчики, для вимірювання вологості і температури, які сигналізують при досягненні норм, що регламентуються стандартом, і завершення процесу обробки.

Пропонуємо автоматизовану систему контролю температури та вологи в деревині та камері, яка відображає інформацію про технологічний процес під час проведення термообробки на екрані та надає можливість виводу графічного зображення даних на паперових носіях про відношення температури до часу та вологості до часу в деревині та сушильній камері. Модуль контролю інтегрується в систему автоматизації сушки та не потребує додаткової зміни конструкції сушильної камери.

Читать электронный журнал Космополитен, Бурда и другие.
модератор

ПП "Модератор"

Україна, м. Івано-Франківськ
вул. Липова, 35

Наші контакти

Телефон: +38 050 373 43 56
Email: haideichuk@moderator.if.ua

Графік роботи

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 17:00
Субота: 9:00 - 15:00; Неділя - вихідний