• Сушка деревини

Термообробка деревини

При здійсненні експортно-імпортних операцій, відбувається фізичне переміщення вантажу між кордонами держав, разом з вантажем перетинають кордон і палети, піддони. Якщо це палети з деревини, то ця деревина може бути заражена різними шкідниками - личинками жуків, мікробами, цвіллю. Для захисту своєї території країни імпортери вимагають, щоб палети з деревини пройшли фітосанітарну обробку - знезараження деревини.

Тер­мо­об­роб­ка (теп­ло­ва об­роб­ка — код мар­ку­ван­ня: НТ) — це зне­за­ра­жен­ня нагріван­ням за до­сяг­нен­ня тем­пе­ра­ту­ри всією тов­щею де­ре­ви­ни не ниж­че 56°С (у т. ч. сер­це­ви­ни) про­тя­гом як мінімум 30 хв. Цей захід виз­на­но ефек­тив­ним для зни­щен­ня більшості видів шкідників де­ре­ви­ни, у то­му числі ка­ран­тин­них, у будь-якій фазі роз­вит­ку. 

У ви­роб­ників де­рев’яної та­ри є до­сить по­пу­ляр­ним видом об­роб­ки. За його за­сто­су­ван­ня сушіння де­ре­ви­ни відбу­вається у ка­ме­рах із штуч­но ство­ре­ни­ми ви­со­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми (по­над 60°С) про­тя­гом 3-6 год для до­сяг­нен­ня за­да­но­го відсот­ка во­ло­гості де­ре­ви­ни (за­зви­чай не ви­ще 20%). За та­ко­го ви­су­шу­ван­ня ги­не більшість видів шкідників де­ре­ви­ни. Даний процес обробки повністю автоматизований і суміщений з процесом підготовки пиломатеріалу до подальшого виробництва. У деревину вставляють спеціальні датчики, для вимірювання вологості і температури, які сигналізують при досягненні норм, що регламентуються стандартом, і завершення процесу обробки.

Пропонуємо автоматизовану систему контролю температури та вологи в деревині та камері, яка відображає інформацію про технологічний процес під час проведення термообробки на екрані та надає можливість виводу графічного зображення даних на паперових носіях про відношення температури до часу та вологості до часу в деревині та сушильній камері. Модуль контролю інтегрується в систему автоматизації сушки та не потребує додаткової зміни конструкції сушильної камери.

Автоматика сушильних камер

Для автоматизації сушіння деревини нашим підприємством розроблено систему управління лісосушильними камерами яка забезпечує неперервний контроль, відображення поточних значень, ведення архіву температури, вологості на основі показів вимірювання контролера. Контролер підключається до панелі оператора для візуального відображення ходу процесу. Для зв’язку використовується протокол Modbus з фізичним інтерфейсом RS485 (широко розповсюджений стандарт в промислових мережах). Програмне забезпечення представляє результати вимірювань в графічній формі, а також дозволяє проглядати накопичений в базі даних архів вимірювань за будь-який період часу. Можливе керування процесом по локальній мережі та через Інтернет

Детальніше

Технологія сушки пиломатеріалів

Перед тим, як почати сушку дерева в камері, її потрібно вичистити. Обов'язково потрібно прогріти камеру за допомогою сухого повітря, тоді не виникне конденсат на внутрішньому устрої і огородженні сушильної камери.

Операції, з яких складається процес сушіння пиломатеріалу потрібно обов'язково виконати одна за одною, щоб процес сушіння деревини пройшов правильно:

Детальніше
модератор

ПП "Модератор"

Україна, м. Івано-Франківськ
вул. Липова, 35

Наші контакти

Телефон: +38 050 373 43 56
Email: haideichuk@moderator.if.ua

Графік роботи

Понеділок - П'ятниця: 8:00 - 17:00
Субота: 9:00 - 15:00; Неділя - вихідний